top of page

Meist

IMG_4008.JPG

Saage tuttavaks meie pastoriga

Tere tulemast Elujõe koguduse lehele!


Meil on hea meel, et sa läbi astusid. Elujõgi on visioon kogudusest milline see võiks olla ja peaks olema. Kirik peaks olema koht kus Jumala jõgi voolab võimsalt, koht kus kõik näevad seda ning saavad selles muudetud.

Oled sa väsinud sellest mis on olnud?

Oled sa janune õige asja järgi?

Oled sa näljane suure ärkamise järgi?

Liitu meie dünaamilise ülistuse ja elumuutva teenistusega sel nädalal ja hüppa siss Elujõkke.

Pastor Nathanael Turner

Mida me usume

Elujõe kogudus on Piiblile rajatud kogudus. See tähendab, et meie tõekspidamiste ja meie eluviisi aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi raamatud ning piibellikud põhimõtted. Tuginedes Pühakirjale, me usume järgmist: 

Piibel

Piibel on vääramatu Jumala Sõna ning kõrgeim autoriteet pääste- ja kristliku eluviisi küsimustes (2. Timoteusele 3:15-17).​

 

Jumal

On olemas üks Jumal, kes on end ilmutanud Isana, oma pojas Jeesuses Kristuses ning Püha Vaimuna.  Jeesus Kristus on Jumala ihulik kuju. Ta on nii Jumal, kui ka inimene (4. Moosese 6:4, Efeslastele 4:4-6,

Koloslastele 2:9, 1. Timoteusele 3:16). ​

 

Patt ja pääste 

Kõik inimesed on patused ja vajavad päästet. Pääste tuleb armu läbi usu kaudu Jeesuse Kristuse lunastusohvrisse. (Roomlastele 3:23-25 ja 6:23, Efeslastele 2:8-9) 

 

Evangeelium

Evangeelium ehk rõõmusõnum on see, et Jeesus suri meie pattude eest, ta maeti, kuid ta tõusis surnuist. Me allume evangeeliumile (2. Tessalooniklastele 1:8, 1. Peetruse 4:17) meeleparanduse (surmates patu) ja veeristimise läbi Jeesuse Kristuse nimesse (vana loomuse matmine) ning vastu võttes Püha Vaimu anni (ülestõusmine) (1. Korintlastele 15:1-4, Apostlite teod 2:4 ja 37-39, Roomlastele 6:3-4). 

 

Kristlik eluviis

Kristlastena oleme kutsutud armastama Jumalat ja inimesi, järgima püha eluviisi nii seesmiselt, kui väliselt ning rõõmuga Jumalat ülistama. Vaimu üleloomulikud annid, s.h. tervendamine, on mõeldud ka kaasaja kogudusele (Markuse 12:28-31, 2. Korintlastele 7:1, Heebrealastele 12:14, 1. Korintlastele 12:8-10).

 

Tulevik

Jeesus Kristus tuleb taas ning võtab oma koguduse endaga kaasa.  Lõpuaegadel leiab aset viimne ülestõusmine ja viimne kohtumõistmine. Õiglased pärivad igavese elu ja patused igavese surma (1. Tessalooniklastele 4:16-17, Ilmutuse 20:11-15).

bottom of page